Disk kosilice DKF i DKC su zadnje traktorske kosilice namijenjene za košnju svih vrsta trava i krmnog bilja, površina pored puteva i za komunalne radove.

Ove kosilice posjeduju snažne rezne aparate sa zupčastim prijenosom i odlikuju se visokom pouzdanošću i pri intenzivnom korištenju.
Pogodne su i za korištenje u teškim uvjetima rada kao što su; polegla i umršena trava, vlažan teren, teren sa krtičnjacima, nagnut teren, tokom umjerenih kišnih padavina i slično.


Prednosti:
- Snažan i pouzdan rezni aparat sa zupčastim prijenosom
- Ne oštećuje stablo ni korjen biljke
- Rastresa i polaže pokošenu masu (ne sabija otkos) i time skraćuje vrijeme sušenja i olakšava rad skupljačima sjena
- Veliki radni zahvati

 

Model Oznaka Opis
FPM 627.222 DKF 160/4 DISK KOSILICA 4 DISKA FPM (1,6m)
FPM 627.223 DKF 200/5 DISK KOSILICA 5 DISKOVA FPM (2,1m)
FPM 627.224 DKF 240/6 DISK KOSILICA 6 DISKOVA FPM (2,4m)
FPM 627.260 DKF 280/7 DISK KOSILICA 7 DISKOVA FPM (2,8m)

 

Model Oznaka Opis
FPM 627.134 DKC 160/4 DISK KOSILICA 4 DISKA COMER (1,6m)
FPM 627.135 DKC 200/5 DISK KOSILICA 5 DISKOVA COMER (2,0m)
FPM 627.928C DKC 240/6 DISK KOSILICA 6 DISKOVA COMER (2,4m)
FPM 627.136 DKC 280/7 DISK KOSILICA 7 DISKOVA COMER (2,8m)
FPM 627.113 DKC 320/8 DISK KOSILICA 8 DISKOVA COMER (3,15m)