Zadnje traktorske kosilice sa dvije pokretne rezne letve namjenjene su za košenje svih vrsta trava, krmnog i ljekovitog bilja, kao i za komunalne radove.

Ove kosilice posjeduju visoko kvalitetan rezni aparat njemačke proizvodnje (Busatis sistem) i mogu se koristiti i za košenje u teškim uslovima rada kao, što su: polegla i umršena trava, vlažan teren, teren sa krtičnjacima, nagnut teren, tokom umjerenih kišnih padavina i slično.

Prednosti:
- Brži ponovni rast i regeneracija biljke, a samim tim i veći prinos
- Mogućnost korišćenja u položaju od +90 stupnjeva za košenje žive ograde i slično
- Rastresa i polaže pokošenu masu (ne sabija otkos) i time skraćuje vrijeme sušenja i olakšava rad sakupljačima sjena
- Niski troškovi i jednostavno održavanje

 

Model Oznaka Opis
FPM 804.209 LK 125/2 - 1N ZADNJA KOSILICA SA 2 REZNE LETVE(1,25m)ZA TRAKT. 1N KAT
FPM 627.119 LK 170/2 ZADNJA KOSILICA SA 2 REZNE LETVE (1,7m)-B
FPM 627.144 LK 170/2H ZADNJA KOSILICA SA 2 REZNE LETVE (1,7m)-B, HPS
FPM 627.120 LK 190/2 ZADNJA KOSILICA SA 2 REZNE LETVE (1,9m)-B
FPM 627.145 LK 190/2H ZADNJA KOSILICA SA 2 REZNE LETVE (1,9m)-B, HPS
FPM 627.251 LK 225/2H ZADNJA KOSILICA SA 2 REZNE LETVE (2,25m)-B, HPS