Zadnje traktorske kosilice sa jednom reznom letvom i duplim prstima namijenjene su za košenje svih vrsta trava i krmnog bilja.

Ove kosilice su veoma jednostavne i lake za rukovanje i održavanje, a zahvaljujući korištenju i ugradnji visokokvalitetnih materijala i dijelova veoma su dugotrajne.

Prednosti:
- Jednostavno rukovanje
- Kvalitetan i pouzdan rezni aparat
- Minimalno održavanje.

 

 

Model Oznaka Opis
FPM 804.162 LK 120/1 - 1N ZADNJA KOSILICA SA 1 REZ. LET. (1,2m) ZA TRAKT.1N KAT
FPM 627.027 LK 160/1 ZADNJA KOSILICA SA 1 REZNOM LETVOM(1,6m)
FPM 627.079 LK 180/1 ZADNJA KOSILICA SA 1 REZNOM LETVOM(1,8m)
FPM 627.089 LK 210/1 ZADNJA KOSILICA SA 1 REZNOM LETVOM(2,1m)

 

Dodatna oprema 

Model Širina
REZNI APARAT  (1,6 m)
REZNI APARAT  (1,8 m)
REZNI APARAT  (2,0 m)