Zadnje traktorske kosilice sa jednom reznom letvom i duplim prstima namijenjene su za košenje svih vrsta trava i krmnog bilja.

Ove kosilice su veoma jednostavne i lake za rukovanje i održavanje, a zahvaljujući korištenju i ugradnji visokokvalitetnih materijala i dijelova veoma su dugotrajne.

Prednosti:
- Jednostavno rukovanje
- Kvalitetan i pouzdan rezni aparat
- Minimalno održavanje.

 

Model Oznaka Opis
FPM 627.652 SS 240/4 SAKUPLJAČ SJENA-"SUNCE" (2,4m)-4 sabirna točka
FPM 627.139 SS 300/5 SAKUPLJAČ SJENA-"SUNCE" (3,0m)-5 sabirna točka
FPM 627.350 DSS 500/8 SAKUPLJAČ SJENA-"SUNCE"  DUPLEX(5,0m)-8 sabirna točka
FPM 627.154 DSS 520/9H SAKUPLJAČ SJENA-"SUNCE" DUPLEX, HPS ,(5,0m)-9 sabirna točka
FPM 627.156 DSS 800/13H SAKUPLJAČ SJENA-"SUNCE" DUPLEX, HPS ,(8,0m)-13 sabirna točka