Trakasti sakupljači sijena namjenjeni su kako za sakupljanje tako i za rastresanje i prevrtanje pokošene travne mase čime se skraćuje vrijeme sušenja.

Ovi sakupljači su veoma jednostavni za upotrebu , pri čemu je potrebna mala snaga traktora.


Prednosti:
- Pogodni za korištenje na brdovitom i nagnutom terenu
- Potrebna mala snaga traktora
- Mogućnost rada u oba smjera kretanja(naprijed i nazad)
- Minimalno održavanje

 

Model Oznaka Opis
FPM 627.183 RS 300/8 ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (3,0m), 8/3- sa 2 točka - CMR glava
FPM 627.183 RS 300/8 ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (3,0m), 8/3- sa 2 točka - COMER glava
FPM 627.035 RS 320/9 ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (3,2m), 9/3-sa 2 točka - CMR glava
FPM 627.035 RS 320/9 ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (3,2m), 9/3-sa 2 točka - COMER glava
FPM 627.183 RS 300/8 + ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (3,0m), 8/3- sa 4 točka - CMR glava
FPM 627.183 RS 300/8 + ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (3,0m), 8/3- sa 4 točka - COMER glava
FPM 627.035 RS 320/9 + ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (3,2m), 9/3- sa 4 točka - CMR glava
FPM 627.035 RS 320/9 + ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (3,2m), 9/3- sa 4 točka - COMER glava

 

Model Oznaka Opis
FPM 627.169 RS 410/11 + ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (4,1m), 11/4 - CMR glava
FPM 627.169 RS 410/11 + ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (4,1m), 11/4 - COMER glava
FPM 627.168 RS 430/12 + ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (4,3m), 12/4 - COMER glava
FPM 627.152 RS 460/13 + ROTACIONI SAKUPLJAČ SJENA (4,6m), 13/4 - COMER glava
    PODVOZ SA 4 TOČKA ZA FPM 627.183/035