Pomične freze spadaju u grupu lakših freza i namijenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu.

Zahvaljujući mogućnosti pomjeranja u desnu stranu, ove freze omogućavaju obradu zemlje blizu biljke, bez opasnosti da traktor ošteti grane, lišće i ostale dijelove biljke. Ove mašine se proizvode u dve klase, i to: B35 (za lakše radne uslove) i B55 (za srednje zahtjevne radne uslove).


Prednosti:

- Bočno pomijeranje
- Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući optimalnoj konstrukciji
- Visok kvalitet motika
- Visoka pouzdanost

 

Model Oznaka Opis
FPM 619.982 LPF 105 POMIČNA FREZA B35 (1,05m) 1/4 motike
FPM 619.729 LPF 125 POMIČNA FREZA B35 (1,25m)1/4  motike
FPM 619.992 LPF 145 POMIČNA FREZA B35 (1,45m)1/4 motike
FPM 619.091 LPF 165 POMIČNA FREZA B35 (1,65m) 1/4 motike
FPM 619.036 SPF 165 POMIČNA FREZA B55 (1,65m)1/4 motike
FPM 619.036 SPF 165/6 POMIČNA FREZA B55 (1,65m) 1/6 motike
FPM 619.037 SPF 185 POMIČNA FREZA B55 (1,85m) 1/4 motike
FPM 619.037 SPF 185/6 POMIČNA FREZA B55 (1,85m) 1/6 motike
FPM 619.100 SPF 205 POMIČNA FREZA B55 (2,05m)1/4 motike
FPM 619.100 SPF 205/6 POMIČNA FREZA B55 (2,05m)1/6 motike
FPM 619.161 LPF 165H POMIČNA FREZA B35, HIDRAULIČNA (1,65m) 1/4 motike
FPM 619.220 SPF 165H POMIČNA FREZA B55, HIDRAULIČNA (1,65m) 1/4 motike
FPM 619.199 SPF 185H POMIČNA FREZA B55, HIDRAULIČNA (1,85m)  1/4 motike
FPM 619.219 SPF 205H POMIČNA FREZA B55, HIDRAULIČNA (2,05m) 1/4 motike