Rotacijske freze „ROTAS” spadaju u grupu teških freza i namjenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta za sve vidove poljoprivredne proizvodnje.

Zahvaljujući četvero stupanjskom reduktoru i snažnoj i masivnoj konstrukciji, ove freze se mogu koristiti i u najtežim radnim uslovima i na svim tipovima zemljišta.


Prednosti:
- Snažna i masivna konstrukcija
- Reduktor sa četiri stepena prijenosa (četiri brzine okretanja rotora)
- Mogućnost izbora više tipova rotora, sa opcijom četiri ili šest motičica po rozetni
- Visoka kvaliteta motika

 

Model Oznaka Opis
FPM 612.836 ROTAS 140/4 TEŠKA FREZA- ROTAS (1,4m)-1/4 motike
FPM 612.837 ROTAS 160/6 TEŠKA FREZA- ROTAS (1,6m)-1/4 motike
FPM 612.838 ROTAS 180/4 TEŠKA FREZA- ROTAS (1,8m)-1/4 motike
FPM 612.838 ROTAS 180/6 TEŠKA FREZA- ROTAS (1,8m)-1/6 motike
FPM 612.839 ROTAS 210/4 TEŠKA FREZA- ROTAS (2,1m)-1/4 motike
FPM 612.839 ROTAS 210/6 TEŠKA FREZA- ROTAS (2,1m)-1/6 motike
FPM 612.140 ROTAS 260/6 TEŠKA FREZA- ROTAS (2,6m)-COMER,1/6 motike
FPM 612.166 ROTAS 280/6 TEŠKA FREZA- ROTAS (2,8m)-COMER,1/6 motike
    VALJAK ,,PACKER,, (2,1M) za FPM 612.839
    VALJAK "KAVEZNI" (2,6m) za FPM 612.140
    VALJAK "PACKER" (2,6M) za FPM 612.140
    VALJAK "PACKER" (2,8M) za FPM 612.166