Namijenjeni su za osnovnu obradu na svim tipovima zemljišta

. Kvalitetno ore, dobro uzorava, prevrće, drobi i slaže plastice.

Dobro zaorava žetvene ostatke, korov i ostalo. Uspješno se koristi na nagnutim i neravnim terenima.

Namijenjen je pretežno individualnom sektoru.

 

MODEL 755.2 755.3 756.2 756.3
Širina radnog zahvata 2 x 25 3 x 25 2 x 30 3 x 30
Dubina rada (cm) 25 25 25 25
Rastojanje između plužnih glava (cm) 67 67 80 80
Visoki klirens (cm) 63 63 63 63
Niski klirens (cm) 56 56 56 56
Težina (kg) 231 360 250 375
Potrebna snaga (kW) 26 45 30 50